einar-willumsen-logo Einar Willumsen

einar-willumsen-logo Einar Willumsen

News // Share on:

Current Opportunities

In Danish!

Driftsorienteret HR Manager til virksomhed i vækst

.
Som følge af virksomhedens ambitiøse vækststrategi og en deraf følgende forventet vækst i medarbejderantallet samt et ønske om en stigende grad af professionalisering af HR-området søger EW nu en dygtig og driftsorienteret HR Manager til en nyoprettet stilling på hovedkontoret i Brøndby.

Arbejdsområde og -opgaver
Som HR Manager hos EW vil du få ansvaret for den daglige HR-drift og for at implementere de HR-mæssige elementer i vores netop vedtagne vækststrategi. Du skal være med til at sikre, at HR bidrager til virksomhedens strategi, og at der etableres HR-processer til at understøtte ledere, medarbejdere og den fremtidige udvikling af virksomheden.

Med virksomhedens tiltagende størrelse har vi et ønske om at arbejde mere professionelt med HR-området. En vigtig opgave bliver derfor at få formaliseret de eksisterende HR-processer og sikre den løbende gennemførelse og videre udvikling heraf. En af dine fornemste opgaver bliver at sikre, at HR opleves som en proaktiv, serviceorienteret, kompetent og forretningsorienteret sparringspartner for ledere og medarbejdere. Du bliver en nøgleperson i forhold til den fortsatte forankring af virksomhedens kultur og værdier i organisationen samt sikring af en høj grad af medarbejdertrivsel og –udvikling i tæt samarbejde med koncernledelsen.